Styret og komitéer med kontaktinfo

Styret i NIHK og komitéer

Styret
@ settes inn foran islandshunden.no

Det er utarbeidet en instruks for de ulike vervene i klubben.

Leder Geir Steinar Henriksen
Storlisvegen 425, 2385 Brumunddal
Tlf: +47  476 67 644, e-post: leder(a)islandshunden.no
Nestleder Caroline Borgen Knudsen
 Holteveien 293, 3330 Skotselv.
Tlf: +47 99 25 18 93, e-post: nestleder(a)islandshunden.no
Sektretær Anita Mosbye
Skiferveien 26, 1784 Halden
Tel:+47 91799936, e-post: sekretaer(a)islandshunden.no
Kasserer Ine Husebø
Ingermarka 21, 4150 Rennesøy
Tlf:+47 920 14 921, e-post: kasserer(a)islandshunden.no
Styremedlem Grethe Pettersen
Solstrandveien 261,9020 Tromsdalen
Tlf: +47  905 63 500  e-post: styremedlem(a)islandshunden.no
Varamedlem Live Waldersløv Norderval
Bernhard Getz’ gate 12, 7043 Trondheim
Tlf: +47  952 73 321, e-post: vara-1(a)islandshunden.no
Varamedlem  Eli («Tulla») Schmedling
Bolgvn 151B, 6520  Frei
Tlf.: +47  932 68 370, e-post: vara-2(a)islandshunden.no

Valpeformidler:

Eli «Tulla» Schmedling, Bolgvn 151B, 6520 Frei
Tlf.: +47  932 68 370, e-post: valpeformidler(a)islandshunden.no
Valpeformidler er også medlem av avlsrådet.

Avlsråd:

Leder: Linn Langset, Hattestadvegen 100, 2607 Vingrom
Tlf.: +47 949 89 449, e-post: avl-leder(a)islandshunden.no
Medlem: Anne Cecillie Førland, Frøyasv 2 C, 5531 Haugsund
Tlf: +47 52 71 13 90, e-post: avl-2(a)islandshunden.no

Webredaksjon:

Styret fungerer som redaksjonskomité.
E-post: webred(a)islandshunden.no

Redaktør – bladet «Islandshunden»:

Elisabeth Økland, Grotnesarmen 8, 4052 Røyneberg
Tlf: +47 970 03 120, e-post: red(a)islandshunden.no

Valgkomité:

Trine Bonde Olsen Tlf +47  412 30 114 Leder
Kari Ommedal Tlf +47  913 16 447
Elisabeth Meyer Wood Tlf +47 938 71 880
Kristin Husa Tlf +47 402 39 864 Vara
Felles e-post til alle i valgkomitéen: valg(a)islandshunden.no

Revisorer:

Jon-Arne Sneli
Henriette Sortehaug (vara)

Raseinformasjon: Styret informerer om rasen.

NIHKs kontonummer: 0530 16 02911

Legg igjen en kommentar