Styret og komitéer med kontaktinfo

Styret i NIHK og komitéer

Det er utarbeidet en veileder for de ulike vervene i klubben.

STYRET

Leder Linn Langset
Hattestadvegen 100
2607 Vingrom
Tlf: +47  949 89 449
e-post: leder(a)islandshunden.no
Nestleder Caroline Borgen Knudsen
Holteveien 293,
3330 Skotselv.
Tlf: +47 992 51 893
e-post: nestleder(a)islandshunden.no
Sektretær Anita Mosbye
Skiferveien 26,
1784 Halden
Tel: +47 917 99 936
epost: sekretaer(a)islandshunden.no
Kasserer Jan-Erik Aksnes
Solkollen 69
4628 Kristiansand S
Tlf: +47 413 03 426
e-post: kasserer(a)islandshunden.no
Styremedlem Jimmy Brastad
Dueveien 8 A
3057 Solbergelva
Tlf: +47 922 64 900
e-post: styremedlem(a)islandshunden.no
Varamedlem Helene Strøm Kraabøl
Sør-Trettenvegen 2a
2635 Tretten
Tlf: +47 480 60 879
e-post: vara-1(a)islandshunden.no
Varamedlem Eli («Tulla») Schmedling
Bolgvn 151B,
6520  Frei
Tlf.: +47 932 68 370
e-post: vara-2(a)islandshunden.no

Felles epost til styret: styret(a)islandshunden.no

AVLSRÅD

Leder Helene Strøm Kraabøl
Sør-Trettenvegen 2a
2635 Tretten
Tlf:+47 480 60 879
e-post: avl-leder(a)islandshunden.no
Medlem Linn Langset
Hattestadvegen 100,
2607 Vingrom
Tlf.: +47 949 89 449
e-post: avl-2(a)islandshunden.no
Valpeformidler er også medlem av avlsrådet.
Valpeformidler Eli «Tulla» Schmedling
Bolgvn 151B,
6520 Frei
Tlf.: +47 932 68 370
e-post: valpeformidler(a)islandshunden.no

Webredaksjon:

Styret fungerer som redaksjonskomité.
E-post: webred(a)islandshunden.no

Redaktør – bladet «Islandshunden»:

Ida Mosbye, Skiferveien 26, 1784 Halden
Tlf: +47 466 44 716, e-post: red(a)islandshunden.no

Valgkomité:

Even Lilleng Strand  Tlf +47 909 72 708 Leder
Elisabeth Meyer Wood Tlf +47 938 71 880
Ida Moseby Tlf +47 466 44 716
Trine Bonde Olsen Tlf +47  412 30 114 Vara
Felles e-post til alle i valgkomitéen: valg(a)islandshunden.no

Revisorer:

Elin Hjemte Flisnes
Mona Lilleng Strand (vara)

Raseinformasjon: Styret informerer om rasen.

NIHKs kontonummer: 0530 16 02911