Styret og komitéer med kontaktinfo

Styret i NIHK og komitéer

Det er utarbeidet en instruks for de ulike vervene i klubben.

STYRET

Leder Geir Steinar Henriksen
Storlisvegen 425,
2385 Brumunddal
Tlf: +47  476 67 644
e-post: leder(a)islandshunden.no
Nestleder Caroline Borgen Knudsen
Holteveien 293,
3330 Skotselv.
Tlf: +47 992 51 893
e-post: nestleder(a)islandshunden.no
Sektretær Anita Mosbye
Skiferveien 26,
1784 Halden
Tel: +47 917 99 936
epost: sekretaer(a)islandshunden.no
Kasserer Ine Husebø
Ingermarka 21,
4150 Rennesøy
Tlf: +47 920 14 921
e-post: kasserer(a)islandshunden.no
Styremedlem Grethe Pettersen
Solstrandveien 261,
9020 Tromsdalen
Tlf: +47 905 63 500
e-post: styremedlem(a)islandshunden.no
Varamedlem Live Waldersløv Norderval
Bernhard Getz’ gate 12,
7043 Trondheim
Tlf: +47 952 73 321
e-post: vara-1(a)islandshunden.no
Varamedlem Eli («Tulla») Schmedling
Bolgvn 151B,
6520  Frei
Tlf.: +47 932 68 370
e-post: vara-2(a)islandshunden.no

Felles epost til styret: styret(a)islandshunden.no

AVLSRÅD

Leder Linn Langset
Hattestadvegen 100,
2607 Vingrom
Tlf.: +47 949 89 449
e-post: avl-leder(a)islandshunden.no
Medlem Anne Cecillie Førland
Frøyasv 2 C,
5531 Haugsund
Tlf:+47 52 71 13 90
e-post: avl-2(a)islandshunden.no
Valpeformidler er også medlem av avlsrådet.
Valpeformidler Eli «Tulla» Schmedling
Bolgvn 151B,
6520 Frei
Tlf.: +47 932 68 370
e-post: valpeformidler(a)islandshunden.no

Webredaksjon:

Styret fungerer som redaksjonskomité.
E-post: webred(a)islandshunden.no

Redaktør – bladet «Islandshunden»:

Elisabeth Økland, Grotnesarmen 8, 4052 Røyneberg
Tlf: +47 970 03 120, e-post: red(a)islandshunden.no

Valgkomité:

Trine Bonde Olsen Tlf +47  412 30 114 Leder
Kari Ommedal Tlf +47  913 16 447
Elisabeth Meyer Wood Tlf +47 938 71 880
Kristin Husa Tlf +47 402 39 864 Vara
Felles e-post til alle i valgkomitéen: valg(a)islandshunden.no

Revisorer:

Jon-Arne Sneli
Henriette Sortehaug (vara)

Raseinformasjon: Styret informerer om rasen.

NIHKs kontonummer: 0530 16 02911