NIHK’s retningslinjer

NIHK’s retningslinjer for avl på islandsk fårehund

Vedtatt på styremøte i NIHK, 8. april 2013
Gjelder fra og med 1. mai 2013.


Alle som driver oppdrett av islandsk fårehund må overholde NKKs «Etiske grunnregler for avl og oppdrett» samt drive sitt oppdrett i overensstemmelse med NKKs «Avlsstrategi».

NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs Avlsstrategi (PDF nedlastning)

Hunder som benyttes i avl skal være friske og sunne med rasetypisk temperament. Hunder med avvikende gemytt eller kroniske plager skal ikke brukes i avl.
For å annonsere valpekull gjennom NIHK må oppdretteren være medlem i klubben og kullet må følge NIHKs «Retningslinjer for avl». Dette gjelder også for utenlandske oppdrettere.

  • Avlshundene må ha kjent HD-status. Hunder med A, B eller C kan brukes i avl. Hunder med C må kombineres med A. Hunder med D eller E skal ikke brukes i avl.
  • Avlshundene må være øyelyst etter 18 måneders alder og funnet fri for arvelige øyesykdommer.
  • Avlshundene må ha minimum «Very Good» fra offisiell utstilling (eller minimum 1. premie fra
    utstillinger før 01.01.2011).
  • Avlshundene må være minimum 24 måneder gamle ved første gangs paring.
  • Innavlsgraden på kullet må ikke overstige 6,25 %.
  • Ingen hunder skal ha mer enn 20 valper registrert i Norge.
  • Samme kombinasjon skal ikke gjøres mer enn en gang.

Dispensasjon kan gis i enkelte, spesielle tilfeller. Søknad sendes avlsrådet i god tid før paring.
 

Vi ønsker at alle som ønsker å drive avl på islandsk fårehund tar kontakt med avlsrådet. Vi kan være behjelpelig med å finne gode kombinasjoner som gir størst mulig genetisk variasjon. Vi håper også at alle oppdretterne i NIHK vil formidle kullene sine gjennom klubben.

Ta kontakt med avlsrådet for mer info og en hyggelig hundeprat.

Kontaktinformasjon til avlsrådet finner du her.