Meny Lukk

Treff og utstilling 2021

Velkommen til undersøkelsen rundt Treff og utstilling 2021

Pga stor usikkerhet knyttet til situasjonen rundt korona pandemien ønsker styret å utsette jubileumstreffet og spesialutstillingen til 2022 da det knytter seg store kostnader og et stort ansvar til å gjennomføre et slikt treff og utstilling.
Styret ønsker å høre medlemmenes meninger før vi tar en endelig avgjørelse på dette.

Epost adresse
1. Hadde du tenkt deg på jubileumstreff 2021?
2. I lys av dagens smittesituasjon mener du det er riktig å utsette jubileumstreffet til 2022?
3. Om vi får utsatt utstillingen til høsten kunne du tenke deg å delta på den uten treff på Frya?
4. Hvis du kunne tenke deg å delta hvor mange hunder melder du på til en slik utstilling?
5. Er du medlem av NIHK?
6. Kunne du tenke deg å være med å hjelpe til med gjennomføring av en slik utstilling?