Meny Lukk

Norsk Islandshund Klubb


NIHK er en medlemsklubb under
Norsk Kennel Klubb og følger deres retningslinjer. Klubben har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser vedrørende rasen Islandsk fårehund , samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Islandsk fårehund som rase.


Klubben er i tillegg medlem av Icelandic Sheepdog International Cooperation , ISIC som det forkortes, de har som et hovedmål  å hjelpe og oppmuntre grenseoverskridende samarbeid i alle saker som vil være til nytte og bevare den islandske fårehunden.

 

 


Norsk Islandshund Klubb
skal  arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, rasenes sunnhet og mentalitet. Klubben skal være med å spre kunnskap om rasens egenskaper, oppvekst, helse og pleie, samt skape og beholde gode relasjoner mellom omverden, hundeeiere og hundehold.