Meny Lukk

Styret og komitéer med kontaktinfo

Styret i NIHK og komitéer

Det er utarbeidet en veileder for de ulike vervene i klubben.

STYRET

Felles epost til styret: styret(a)islandshunden.no

Leder
Jimmy Brastad
Tlf: +47  922 64 900
e-post: leder(a)islandshunden.no
Nestleder

May-Britt Rindal
Tel: +47 480 97 817
e-post: nestleder(a)islandshunden.no
Sekretær

Linda Merkesdal
Tlf: +47 93697771
epost: sekretaer(a)islandshunden.no
Kasserer

Ida Elise Berger Løvland
Tlf: +47 41397140
e-post: kasserer(a)islandshunden.no
Styremedlem
Lene Birkedal
Tlf: +47 926 47 240
e-post: styremedlem(a)islandshunden.no
Varamedlem

May Britt Magndal
Tlf: +47 46937001
e-post: vara-1(a)islandshunden.no
Varamedlem

Eli («Tulla») Schmedling
Tlf.: +47 932 68 370
e-post: vara-2(a)islandshunden.no

 

AVLSRÅD

Felles epost til avlsrådet: avlsraad(a)islandshunden.no

Leder

Linn Langset
Tlf:+47 949 89 449
e-post: avl-leder(a)islandshunden.no
Medlem

Helene Strøm Kraabøl
Tel: +47 480 60 879
e-post: avlsraad(a)islandshunden.no
Medlem/Valpeformidler

Valpeformidler
Eli «Tulla» Schmedling
Tlf.: +47 932 68 370
e-post: valpeformidler(a)islandshunden.no
Medlem

Medlem
Jessica Berglund
Tlf.: +47 456 76 509
e-post: avlsraad(a)islandshunden.no
Medlem

Medlem
Elise Olsen
Tlf: +47 95757197
e-post: avlsraad(a)islandshunden.no


Webredaksjon:

Styret fungerer som redaksjonskomité for websiden.
E-post: webred(a)islandshunden.no

Redaktørkomité – bladet «Islandshunden»:

Styret fungerer som redaksjonskomité for bladet «Islandshunden.
E-post: webred(a)islandshunden.no

Valgkomité:

Ann Cesilie Førland Tlf +47 909 88 677 Leder
Pernille Hjerpeset Tlf +47 992 51893 Medlem
Lisa Marie Hansen Tlf +47 Medlem
Marit Klausen Tlf +47 900 47 018 Vara
Felles e-post til alle i valgkomitéen: valg(a)islandshunden.no

Revisorer:

Knut Holst
Helga Þorbjarnardóttir Skjelbreia (vara)

NIHKs kontonummer: 0530 16 02911
Raseinformasjon:
Styret informerer om rasen.