Meny Lukk

Medlemsmøte 12.03.2024 kl 1800 ang DNA testing/lagring i samarbeid med BioBank

NIHK har inngått en samarbeidsavtale med BioBank ang DNA testing og spesialt pakker for vår rase.
Vi ser at dagens løsning med kalkulerte innavls prosenter over alle generasjoner, slik som enkelte land i dag avler etter, ikke gir stor nok grad av sikkerhet og at det kan utelukke for mange hunder for avl.
Vi ønsker derfor å være i forkant av utviklingen og har fått en god mulighet til dette via BioBank og deres partner i Nederland. Nederland er et land hvor det er påbudt å DNA teste alle valper som blir født før registrering i kennelklubben og for at avstamning alltid skal være bekreftet via DNA. Dette gjør at de allerede har en stor kjennskap til det genetiske mangfoldet i Islandsk fårehund allerede og dermed kan det gi oss en større innsikt i rasens fremtidige utfordringer.
Dette Teams møtet er for alle våre medlemmer og vi håper å se mange av dere der.
Vi er så heldige at vi har fått med oss BioBank på laget denne kvelden, som skal være med møtet for å gi oss litt mer informasjon og vil kunne svare på spørsmål.
Agenda:
Kort presentasjon av BioBank
DNA lagring:
Hvilke muligheter gir det oss på kort sikt og hvordan ser vi for oss fremtidens bruk.
Hvordan kan dette bidra ovenfor forskning i fremtiden.
DNA testing:
Fordeler og fornuftig bruk/testing
DNA profiler:
Hvordan kan vi bruke dette i fremtidens avlsarbeid og hvilken verdi gir det oss fremfor beregnede verdier
Innavlskoeffisient og heterozygositet basert på DNA og bruk av dette i praktisk avlsarbeid

Link til Teamsmøtet er sendt ut pr mail til alle medlemmer.