Meny Lukk

Avl og oppdrett

Avl og oppdrettsplanlegging – Råd og tips

Råd og tips til deg som planlegger valper

Det er et stort ansvar å være oppdretter, men det er også veldig spennende og trivelig. Hvis man har ei tispe som har godt gemytt, fine utstillingsresultater og som er sunn og frisk, kan det være noe å vurdere. Man må se på hunden som helhet når man vurderer om den skal brukes i avl. Det aller viktigste er at hunden har et godt gemytt. Det hjelper ikke hvor vakker hunden er, hvis den har avvikende gemytt. Man må heller ikke se seg blind på en enkelt ting. For eksempel hjelper det lite at hoftene er perfekte, hvis hunden ikke kan gå på grunn av kneproblemer. Avlshundene må være klinisk friske og ikke ha kroniske plager av noe slag. Islandsk fårehund er en tallmessing liten rase både i Norge og i resten av verden. Alle valpene er derfor viktige og verdifulle for rasen. Vi må alle gjøre vårt beste for å bevare rasen som en sunn og frisk gårdshund og gjeterhund.

NIHK ønsker at flere islandske fårehunder skal brukes i avl og vi trenger flere oppdrettere.

Avlsrådet vil være til hjelp for oppdrettere og islandshundeiere som vurderer å starte oppdrett. Vi kan være behjelpelig med å finne gode hannhunder til tispene. Vi vil også gjøre det vi kan for å svare på ulike spørsmål vedrørende avl og oppdrett.

Hvis man vurderer å ha valper på sin tispe kan det være lurt å lese litt om hva det innebærer. Det finnes både gode bøker om avl og oppdrett og mye informasjon på internett. Man bør begynne med å lese på NKKs sider. Se spesielt på «Informasjon om hundeavl» og Artikkelserien: «Oppdretteren».

NKK har et gratis hefte, «Informasjon om hundeavl». De har også en svært omfattende bok, «Genetikk, avl og oppdrett». Den kan kjøpes på NKK-utstillinger eller bestilles fra NKK.

Islandshundeklubbens valpehefte får oppdretteren tilsendt fra klubbens sekretær før de skal ha valpelevering. Her er det info om Islandshunden, første dagene i nytt hjem, om klubben og annen nyttig informasjon. Bare meld inn antall du trenger til klubbens sekretær så sender vi.

Vi kan også anbefale noen bøker om hundeavl. «Valping – drektighet, fødsel og valpestell» av Anne L. Buvik og Tove Solberg, og «Tispeboka» eller «Fra valp til voksen» (revidert utgave av Tispeboka) av Randi Schultze. Bøkene finnes på de fleste bibliotek og bokhandlere.

Les NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett før du planlegger valpekull. Alle oppdrettere er pålagt å følge deres grunnregler.

Kennelnavn

Man trenger ikke noe kennelnavn for å drive oppdrett, men det er fint å ha. Da får alle valpene som blir født hos deg samme «etternavn» og det sier noe om hvor de kommer fra. Man må søke NKK for å få godkjent et kennelnavn og det tar 4-6 måneder. Se mer informasjon finner du  her.

Planleggingen

Det er lurt å starte planleggingen av et valpekull i god tid før forventet løpetid. 6 måneder i forveien er ikke for lenge. Det er viktig å finne en god hannhund som kompletterer tispa på best mulig måte. Det er også svært viktig å undersøke at tispa og hannhunden ikke er i nær slekt. Ta kontakt med avlsrådet hvis du er i tvil eller trenger gode råd. Det kan ta tid å finne en god hannhund og han bor ikke nødvendigvis i nabolaget. Oppdretteren bør kontakte hannhundeier i god tid for å spørre om lov til å bruke deres hannhund.

Ta gjerne kontakt med avlsrådet hvis du trenger hjelp til å finne en passende hannhund. Vi har tilgang på et dataprogram som gjør det enklere å finne aktuelle hannhunder til tispene.

Det hviler også et ansvar på hannhundeierne. Man må ikke la en hannhund pare ei tispe uten å undersøke både helseresultater på tispa og hennes nære slektninger, og innavlsgraden på den aktuelle kombinasjonen. Avlsrådet kan være behjelpelig med å undersøke dette.

Tispeeier og hannhundeier har gjensidig informasjonsplikt når det gjelder sykdommer og andre problemer på egen hund og dens nære slektninger. Ingen hunder er helt perfekte og det vil alltid finnes enkelte «problemer» på hundene og deres nære slektninger. Man bør unngå å pare to hunder som har det samme problemet.

Paringsavgift

Det bør alltid settes opp en skriftlig paringsavtale som underskrives av både tispeeier og hannhundeier før paring. Da unngår man misforståelser og diskusjoner i ettertid.
Hannhundeiere står fritt til å sette opp egne avtaler, men mange ønsker hjelp til dette derfor har vi laget et oppsett på hvordan det kan gjøres under.

Sprangavgift/paringsavgift på 12% av valpepris, og 12% av valpepris pr. levende valp som oppnår 5 uker.
Dette betales til avtalt tidspunkt.

Gratis gjenparing om tispen går tom. Også her er det lurt å avtale spesifikt hva som skal gjelde.

NIHK kan anbefale å benytte seg av NKK sin parringsavtale.

Valpeformidling

NIHK oppfordrer at alle valpekull som følger klubbens anbefalinger annonseres på klubbens hjemmeside.

Mange interesserte valpekjøpere kontakter klubbens valpeformidler og følger med på klubbens valpeliste. Se siden Valpeliste og omplasseringer for mer informasjon.
Oppdretteren bør kontakte valpeformidler så snart tispen er paret. Når valpene er født bør valpeformidler få informasjon om fødselsdato, leveringsdato og antall hannhunder og tisper i kullet.

Registrering

Alle valpene må registreres i NKK.
Men vær oppmerksom på at valper etter foreldre med ukjent HD-status ikke kan registreres i NKK. Vi kan anbefale å forhåndsregistrering valpene når de er ca 4 uker gamle. Dette gjøres via NKKs hjemmeside. Da vil valpene være forsikret fra den dagen de fyller 5 uker til de overleveres valpekjøper, dog ikke lengre enn til den dagen valpen er 12 uker gammel. Se mer informasjon her.

Registrering over internett koster kr. 624,- pr. valp (2023)

Registrering med innsendt skjema (manuell registrering) koster kr. 916,- pr. valp (2023)

Etter 12 uker påløper 50%.

Oppdretter som ikke er medlem i NKK via en medlemsklubb (f.eks. NIHK), må betale dobbel registreringsavgift.

Valpepris

Veiledende valpepris:       23 000,-       (17.04.2023)
Pris differanser kan forekomme da enhver oppretter har mulighet til å sette sin pris ut ifra sin kombinasjon.

HD/øyelysning

Anbefalingen til NIHK er at HD og øyelysning tas med i kjøpskontrakten og viktigheten forklares under samtalene med valpekjøperne.
Det er ønskelig å få flere islandske fårehunder HD-røntget og øyelyst, det er viktig å få kartlagt flest mulig individer slik at vi får god oversikt.

Levering av valp

Valpene skal ikke leveres før de er 8 uker gamle.

Valpene skal være ID-merket med micro-chip, være behandlet mot innvollsorm og leveres med veterinærattest som er maks en uke gammel.

NIHK anbefaler at NKKs standard kjøpekontrakt brukes ved salg av valper.
Vær oppmerksom på at valpekjøper kan ha krav på å få refundert noe av kjøpesummen for en hannhundvalp om den viser seg å være kryptorchid (mangle en eller begge testiklene). Dette skal og må da stå i kjøpekontrakten for å unngå uoverensstemmelser senere.

Kjøpekontrakt kan lastes ned her, eller bestilles fra NKK.