Meny Lukk

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Norsk Islandshundklubb

1. Behandlingsansvarlig
Styret i NIHK er på vegne av Norsk Islandshundklubb behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. ved kjøp i NIHK butikken.

3. Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

4. Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

5. Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: Posten/Bring

7. Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 1 år.

8. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

10. Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
styret ( a ) islandshunden . no

Norsk Islandshundklubb

Se vår hjemmeside for mer kontakt informasjon : https://www.islandshunden.no/styret-og-komiteer-med-kontaktinfo/