Meny Lukk

Mange på valg til styret

Valgkomiteen har startet sitt arbeid i forbindelse med valg av styrerepresentanter ved årsmøtet i 2018.

Det er mange styreverv som som skal ha sine kandidater denne gang.

Leder
Kasserer
Styremedlem
1.vara
2.vara

Revisor
Vararevisor

Leder valgkomiteen
Vara valgkomiteen.

Når dette skrives så vet vi ikke om noen av dagens styremedlemmer takker ja til gjenvalg. Det vi vet er at vi trenger kandidater til alle verv, og vi vet at der ute i medlemsmassen finnes det mange gode kandidater.

Dersom du har et ønske om å bidra til å fremme klubben og vår flotte rase; ta kontakt med valgkomiteen. Eller kjenner du noen som kan være en god kandidat så gi oss ett tips.

Det som kreves er at du er medlem/familiemedlem.

Kasserer må ha kjennskap til føring av regnskap.
Revisor og vararevisor må og ha kjennskap til regnskap og kunne lese regnskap.
Dersom dere ønsker å være med eller kjenner noen kandidater så send en Mail til:

Leder valgkomiteen: trine.bonde.olsen@gmail.com
Medlem :  emeyerwood@hotmail.com
Medlem:  evenstrand@hotmail.com
Vara:  ommedalk@gmail.com