Meny Lukk

Spesialutstillingene gjennom 10 år

Fra 2006 har NIHK arrangert 13 spesial-utstillinger (2 i 2015).
Her oppsummeres resultatene.Det har vært brukt ett bredt utvalg av dommere, bare Hans Å. Sperne, Helge Lie og Eivind Mjærum har dømt to ganger hver.

Fra 2006-2010 var utstillingen arrangert i Oslo, etter det har den vært på ulike steder fra år til år, tre av de på NIHK sitt treff.

Det har vært bedømt mellom 19 og 44 hunder på spesialutstillingen, dessverre med en tydelig tendens til nedgang de seinere årene.

Det er ulike hunder som har vunnet BIR/BIM de fleste år, vi har kun få hunder har vunnet BIR/BIM to ganger.

Jeg vil med denne oversikten oppfordre alle å melde sin hund på årets spesialutstilling på Frya 20/5 2018, hvor Børge Espeland skal bedømme.

Hundeutstilling er jo en eksteriørbedømmelse av oppdrettet, og er interessant for så vel deltakere, publikum, oppdrettere og andre som er interessert i rasen.

Klubbens medlemmer har uttrykt ønske om å også benytte dommere fra Island, noe som er mulig men kostbart. La oss sammen ta ett tak for medlemmenes ønske, så vi kan leie inn en dommer som har inngående kjennskap til IF ved å støtte opp om årets spesialutstilling, for som vi vet er det her mulig å også generere inntekt til NIHK.

Vennlig hilsen
Grethe Pettersen
Tromsdalen