Meny Lukk

Lyst til å delta i utstillingskomiteen?

Utstillingskomiteen ble opprettet på medlemsmøte på Frya 2018, etter et av innsendte saker til årsmøtet ble oversendt til styret, dette ble tatt opp på medlemsmøtet.
«Referat medlemsmøte på Frya Sak 6 – Utstillingskomitee
Det er et poeng å ha faste folk som får kompetanse på å organsisere utstillingene pluss at det avlaster styret.
Linn Langset, Ida Mosbye, Jimmy Brastad og Helene S Kraabøl sitter og tar gjerne med noen til.»
Det ble oppfordret til at folk skulle melde seg frivillig for å kunne lære og avlaste styret, dette har det dessverre vært  ingen pågang på og pr nå består utstillingskomiteen av 2 av styremedlemmene, leder i avlsråd og en fra valgkomiteen.

Det ble også vedtatt på årsmøtet den 17.mars.2018 at det skulle avholdes 2 spesialutstillinger i året(les referat punkt 8,E).
Vi i utstillingskomitteen kan ikke se at dette kan være fornuftig eller gjennomførbart sånn det er pr.dags dato om folk ikke melder seg frivillig til å hjelpe til å delta.
Beskjeden er videreformidlet til styret i NIHK.

Det er også kommet inn 1 skriftlig forslag på sted for treff 2020, mens 2 forslag kom fra salen på medlemsmøtet. Det er det eneste som er kommet inn.

Så hvis noen der ute føler de kan/vil bidra, eller lære så ta kontakt med styret!
Det trengs sårt mer folk, da det er mye for enkelte personer som sitter i flere verv.

Mvh
Utstillingskomiteen for NIHK