Meny Lukk

Velkommen til vårt treff 2019 / Welcome to our gathering 2019

Vi ønsker velkommen til Norsk Islandshundklubb sitt årlige treff pinsehelgen, 7-9.juni 2019 på Tretten, Gudbrandsdalen.

Det blir aktiviteter for store, små og 4-beinte.

Fredag blir det felles grilling kl 18.00. Klubben sørger for varm grill, samt engangsservise.

Lørdag blir det ringtrening, aktiviteter for barn og hund, foredrag om avl og genetikk med PhD Peer Berg, medlemsmøte og festmiddag for NIHKs/søsterklubbenes medlemmer.

Søndag arrangeres klubbens årlige spesialutstilling, med dommer fra Island.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding til spesialutstillingen gjøres via NKK, og IKKE til treffkomitéen.

Naturstien er åpen fredag og lørdag, vinner annonseres på festmiddagen.

Påmelding med skjema til styret(a)islandshunden.no innen 1.april 2019. Dette finner her i pdf eller her i excel

Overnattingsplass bookes direkte hos Tretten Kro og Motell per e-post post(a)13kro.no eller per telefon 980 43 303/612 76 321.
Oppgi Norsk Islandshundklubb som referanse og ikke betal på siden, dere vil få en faktura fra NIHK.
Informasjon om overnattingsmulighetene finner du på http://www.13kro.no/.
Ved spørsmål knyttet til treffet kan du sende mail til styret(a)islandshunden.no

Kart finner man her 

 

And in English:
We would like to welcome you to the yearly gathering of NIHK June 7.-9. 2019 at Tretten, Gudbrandsdalen.

Friday we welcome you all with a barbeque at 18.00. We will provide you with disposable tableware and keep the grills hot.

Saturday there will be show training, activities for children with dogs, lecture about breeding and genetics with PhD Peer Berg, members meeting and dinner for NIHKs (and sister clubs) members.

Sunday we arrange the Norwegian special show for Icelandic Sheepdogs, with a judge from Iceland.

We would like to point out that registration for the show is done through NKK.no (Norwegian Kennel Klub).

The Quiz trail will be open Friday and Saturday, the winner will be announced during the dinner Saturday evening.

Send the registration form to styret(a)islandshunden.no before 1.April 2019. The form is available in pdf format here and in excel format here.

Book a cabin or place for your caravan directly by e-mail post(a)13kro.no or phone 0047 980 43 303/0047 612 76 321.
Specify Norsk Islandshundklubb as your reference and don`t pay on the website, you will get a invoice from NIHK.
For more information about Tretten Kro og Motell please visit http://www.13kro.no/ .
If you have any questions related to the gathering you can send mail to styret (a) islandshunden.no

You find a map to 13kro here