Meny Lukk

Årets islandshund 2019 – Frister og regler

Årets Islandshund 2019

I år er det litt endringer i reglementet og en ny sport er lagt inn under prøver. Sporten Smeller er ny i NKK systemet og er derfor lagt inn.
Noen av justeringene ble snakket om på medlemsmøtet på Frya 2018, noen av de har blitt gjort av hensyn til nye regler og noen ble gjort i et forsøk på å utjevne urettferdighetene mellom stigende vanskelighetsgrader.

Reglene ligger i linkene under:
For prøver
For utstilling

En presisering ang innsendelse av poeng innenfor utstilling, poengene skal sendes inn i den klassen man er påmeldt.
Veteran som veteran så lenge den er påmeldt i den klassen, er veteranen påmeldt i åpenklasse eller en annen klasse så skal poengene sendes inn som voksen klassen men ikke da tas med i veteranklassen.

Frist for innsendelse 01.02.2020 og de sendes til styremedlem i NIHK
styremedlem (A) islandshunden.no husk å bytte ut (A) med @ .