Meny Lukk

Melding fra valgkomiteen i NIHK

Det nærmer seg årsmøte, og valgkomiteen tar gjerne i mot forslag til kandidater til vervene som skal velges i år.
Vervene som er på valg i år er følgende

Styret
Leder Linn Langset
Kasserer Jan-Erik Aksnes
Styremedlem Jimmy Brastad
1. Vara Eli Schmedling
2. Vara Anita Taring
Revisor Elin Hjemte Flisnes
Vara Revisor Liv Holst
Valgkomiteen
Leder Trine Bonde Olsen
Vara Marit Klausen

Har dere forslag så ta kontakt med en av oss i valgkomiteen, husk at frist for innsendelse er 15/2-20
Husk også å spørre personen dere foreslår om de er villig til å stille til valg.

Hilsen valgkomiteen
Trine
Caroline
Anne Cesilie
Marit