Meny Lukk

Velkommen til ÅRSMØTE 2022 26.mars kl 1200 oppdatert 22.03.22

Årsmøtet avholdes 26.mars 2022 kl 1200

Oppdatering ang årsmøtet.
Siden vi ikke har mottatt noen påmeldinger til fysisk årsmøte annet enn fra styret så velger vi å holde årsmøtet heldigitalt for å spare kostnader. 

Årsmøtet blir derfor kun på Teams og link blir sendt ut fredag til de medlemmene som er påmeldt.

Følgende informasjon finnes også i bladet Islandshunden nr 1 2022

Årets møte vil vi prøve noe nytt og det er en hybrid variant forutsatt at dette godkjennes av NKK.
Det vil si at vi ønsker å invitere alle til Vertshuset V-E6 Biri men vil også forsøke å streame møtet direkte på teams for alle medlemmer som ikke har mulighet for å delta ved fysisk oppmøte.

Følgende verv er på valg:

Leder
Kasserer
Styremedlem
Vara 1
Vara 2
Revisor
Vararevisor
Medlem til valgkomite x 2

Frist for innsending av forslag til valgkomitéen utløp 19.02.2022
Frist for innsending av saker til årsmøtet utløp
19.02.2022

Husk å meld dere på via mail på: paamelding(at)islandshunden.no husk å bytt ut (at) med #
Spesifiser om du melder deg på digitalt eller fysisk oppmøte.
Link til de som deltar digitalt sendes ut på mail 2 dager før på mailadressen som påmeldingen kommer fra.

Vi vil gi dere beskjed så fort vi hører tilbake fra NKK ang om de tillater at medlemmer som deltar digitalt på et hybrid-møte har stemmerett.
NB! husk at medlemskontingent må være registrert betalt før deltagelse på møte for å ha stemmerett.
Påmeldingsfrist er 24.03.2022 kl 23.59

Årsmøtepapirene finner du her