Kåring av årets mestvinnende islandshund i Norge

Hei alle islandshundvenner.

Vil du være med å konkurere om årets mestvinnende islandshund i Norge? Det skal konkureres i grenene agility, bruks, lydighet, rallylydighet og utstilling som er offisielle konkuranser.

Det blir gitt poeng etter poengmal som kommer i neste nummer av islandshunden og på klubbens hjemmeside. Når din hund har fått poeng etter skaleringen i poeng-malen, sendes dette inn fortløpende til meg som registrerer dette.

Dette er ett tiltak for å synliggjøre at islandshunden er en allsidig bruks hund. Islandshunden trives og kan vise til reultater på ulike arenaer, dette må vi få fram.

Med vennlig hilsen
Grethe Pettersen
grethepet(a)icloud.com
Solstrandveien 261
9020 Tromsdalen