Klart for rasespesialen

islandshund_illustrasjonVi er klare for rasespesialen i Bø lørdag 3. september.

Utstillingsstart er klokka 10. Vi håper å se mange tilskuere i tillegg til utstillerne.

Det blir enkel kafé på plassen og det blir også loddsalg. Der trenger vi premier, premier mottas med takk.

Det blir dessuten mulighet til å kjøpe produkter fra NIHK-butikken.

Velkommen til en hyggelig dag på Sanda camping i Seljordsvegen 915!

Hilsen styret

Årets islandshund 2016

Vi oppfordrer alle som deltar på offisielle prøver, konkurranser og utstillinger til å sende resultater til Grethe Pettersen. Da er hunden med i konkurransen om å bli årets islandshund.

Vi ønsker så mange konkurrerende som mulig. Dette er starta opp for å vise den store bredden i bruksmuligheter rasen har. Lykke til. Resultat sendes Grethe Pettersen på e-post grethepet(a)hotmail.com

Kåring av årets mestvinnende islandshund i Norge

Hei alle islandshundvenner.

Vil du være med å konkurere om årets mestvinnende islandshund i Norge? Det skal konkureres i grenene agility, bruks, lydighet, rallylydighet og utstilling som er offisielle konkuranser.

Det blir gitt poeng etter poengmal som kommer i neste nummer av islandshunden og på klubbens hjemmeside. Når din hund har fått poeng etter skaleringen i poeng-malen, sendes dette inn fortløpende til meg som registrerer dette.

Dette er ett tiltak for å synliggjøre at islandshunden er en allsidig bruks hund. Islandshunden trives og kan vise til reultater på ulike arenaer, dette må vi få fram.

Med vennlig hilsen
Grethe Pettersen
grethepet(a)icloud.com
Solstrandveien 261
9020 Tromsdalen