Meny Lukk

Melding fra valgkomiteen i NIHK

Det nærmer seg årsmøte, og valgkomiteen tar gjerne i mot forslag til kandidater til vervene som skal velges i år.
Vervene som er på valg i år er følgende

Styret
Nestleder Jakob Lundhagebakken
Sekretær Helene Strøm Kraabøl
1. Vara Eli Tulla Schmedling
2. Vara Liv Holst
Vara Revisor Jorunn Egeli
Valg komiteen
Leder Anne Cesilie Førland
Medlem Pernille Hjerpeset
Medlem
Vara Marit Klausen

Har dere forslag så ta kontakt med oss i valgkomiteen på epost valg (a) islandshunden.no, husk at frist for innsendelse er 05/02-20
Husk også å spørre personen dere foreslår om de er villig til å stille til valg.

Hilsen valgkomiteen
Anne Cesilie
Pernille
Marit