Meny Lukk

Viktig! Treff og utstilling 2021 – Spørreundersøkelse

Til alle medlemmer av NIHK!
Styret ønsker deres tilbakemeldinger ang treff 2021.
Dette har vært, og fortsatt er, et uoversiktlig år hvor usikkerheten er stor om når og hvor mye samfunnet åpner opp igjen innen pinsen 2021.

Dette skulle væt et stort år for oss siden vi fyller 30 år som klubb, men vi i styret finner det vanskelig å planlegge et treff verdig en slik markering når usikkerheten er så stor.
Kostnadene for et avlyst treff kan bli til stor økonomisk belastning for klubben og skal vi gjennomføre med store tilrettelegginger rundt smittevern vil dette også kreve både ekstra mannskap og kostnader.

Vi spør derfor dere medlemmer hva dere tenker før vi tar en endelig avgjørelse rundt treff og utstilling 2021.

Ta undersøkelsen her

Svarfrist 20.01.21 kl 23:59

Mvh
Styret i NIHK