Meny Lukk

Undersøkelse ang styret/avlsrådets forslag til ny veiledende valpepris og parringsavtale.

Hei

Som lovet på årsmøtet så skal medlemmene bli hørt rundt endringene av veiledende pris og veiledende parringsavtale.
Forslaget slik det ser ut etter siste samtaler mellom styret og avlsråd er følgende:

NIHK foreslår en veiledende pris på kr 18000 pr valp.

Tilbakebetaling til valpekjøper ved øyelysning og hd røntgen utgår da dette i liten grad blir benyttet i dag ifølge oppdretterne.
Anbefaler å oppfordre til HD røntgen og øyelysning i kjøpskontrakten med valpekjøper.

Parringsavgift :
Sprangavgift avvikles.
Valpeavgift pr levende valp etter 4 uker 13% av salgspris pr valp
Ved inseminering anbefales det at særavtale inngås.
Det anbefales å dekke utgifter til reise for hannhund når hannhundeier kommer til tispe.
NIHK oppfordrer til at hannhund kommer til tispe for å minske stress på tispe ved parring.

Undersøkelsen kan du ta her